Przejdź do głównej zawartości

Deklaracja Członkowska

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Miłośników Portugalii "My Lisbon Story"

Aby przystąpić do Stowarzyszenia, należy zapoznać się ze Statutem (tutaj) oraz wypełnić i przesłać do Stowarzyszenia Deklarację Członkowską, która znajduje się poniżej. Po otrzymaniu informacji o nabyciu członkostwa należy opłacić składkę członkowską.

Wysokość składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia ustalono na kwotę 30 zł rocznie. Jeśli członek przystępuje do Stowarzyszenia w drugiej połowie roku, tj. 1 lipca lub później, wówczas płaci połowę kwoty obowiązującej składki członkowskiej. Składkę członkowską należy wpłacać na konto Stowarzyszenia do końca marca każdego roku, a po tym terminie w ciągu tygodnia od zatwierdzenia członkostwa przez zarząd.


Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Miłośników Portugalii „My Lisbon Story”


1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Portugalii „My Lisbon Story”.

2. Inspektorem ochrony danych jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

3. Dane osobowe w Stowarzyszeniu Miłośników Portugalii „My Lisbon Story” przetwarzane są w celu realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

4. Dane osobowe są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia i nie są przekazywane osobom trzecim.

6. Posiadają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia zawartości danych osobowych.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do chwili zaprzestania bycia członkiem Stowarzyszenia.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

                                                                                                                                             ……………………………………………
miejsce i data wypełnienia deklaracji

Imię………………………………………………………    Nazwisko………………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego…………………………………. 
wydany przez………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………………………
Adres do korespondencji……………………………………………………
Telefon kontaktowy………………………………..........
E-mail……………………………………………………………..

Ja, niżej podpisana/podpisany…………………………………………..zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Miłośników Portugalii „My Lisbon Story” w Katowicach. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania, uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
Zobowiązuję się też do regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości 30 zł rocznie, którą należy wpłacać do końca marca każdego roku na konto Stowarzyszenia:
83 1140 2004 0000 3102 7752 4550.

Wyrażam zgodę na doręczanie mi zaproszeń na Walne Zebranie członków poprzez e-mail w zgodzie z §20 ust. 2 Statutu: TAK / NIE*
*niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby Stowarzyszenia Miłośników Portugalii „My Lisbon Story”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133; Poz.883 z zm.)

………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis składającego deklarację)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Portugalskie lektury na drugą połowę wakacji, czyli polecam książki, które niedawno czytałem + KONKURS

Wakacje w pełni, a oprócz wojaży to także dodatkowy czas na czytanie. Dla niektórych może to także czytanie w trakcie PODRÓŻY, bo na pewno są wśród Was tacy, którzy czytają zawsze i wszędzie i bez książki nie ruszają się z domu, jak piszący te słowa. Niektóre z opisanych poniżej książek czytałem na początku roku, a więc już jakiś czas temu, inne z kolei skończyłem przed kilkoma dniami, więc jestem w miarę na bieżąco jednak pisząc tego posta posługuję się opisami, a zwłaszcza komentarzami czytelników z portalu lubimyczytac.pl, który bardzo lubię i na którym mam konto, a opinie innych czytelników często pozwalają mi zweryfikować moje opinie o książce, przypomnieć zapomniane szczegóły albo zwyczajnie zrozumieć niejasne sytuacje opisane na przeczytanych stronach. Pewnie większość z prezentowanych poniżej książek już czytaliście, ale może się zdarzy, że podsunę komuś idealną lekturę na drugą połowę lata. Dodatkowo, dzięki uprzejmości Domu Wydawniczego Rebis ogłaszam konkurs, w któ

25 kwietnia 1974 - Rewolucja Goździków w sztuce ulicznej dzisiejszej Lizbony i wiecznie żywa pieśń Zeci Afonsa "Grândola, Vila Morena"

Źródło zdjęcia tutaj 25 kwietnia obchodzony jest w Portugalii jako rocznica Rewolucji Goździków – w tym roku już 41. W skrócie można powiedzieć, że był to wojskowy zamach stanu, który doprowadził do obalenia w Portugalii dyktatury Marcelo Cayetano (następcy Antónia Salazara). Nazwa, całkiem przyjemna dla ucha, pochodzi stąd, że żołnierzom wtykano w lufy karabinów właśnie goździki, a całe wydarzenie przebiegło niemal bezkrwawo – zginęły cztery osoby (z rąk tajnej policji DGS – Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa, dawna PIDE – Policja Międzynarodowa i Ochrony Państwa, podczas oblężenia jej siedziby). Następstwem tych wydarzeń była też dekolonizacja portugalskich terytoriów w Afryce i Azji oraz rozpoczęcie procesu demokratyzacji systemu politycznego Portugalii, w której od 1945 r. istniała dyktatura wprowadzona przez Antónia Salazara. Zaczęło się od tego, że 25 kwietnia tuż po północy lizbońska rozgłośnia radiowa Rinasenza nadała zakazaną przez cenzurę pieśń Grândola, Vila Morena

Mariola Landowska - polska malarka w Portugalii (i jej wystawa Mundo Colorido w Open Gallery Moniki Krupowicz w Szczecinie)

Pracownia Marioli Landowskiej w Paço de Arcos Mariola Landowska jest polską malarką mieszkającą i pracującą w Portugalii. Moja historia z twórczością Artystki to jedna z (moich) lizbońskich historii. Pewnego razu, oglądając piękne obrazy i kafle w galerii (której nazwy niestety nie pamiętam) pani z obsługi zapytała mnie, skąd jestem. Gdy usłyszała, że z Polski zapytała, czy znam twórczość Marioli Landowskiej, bo obraz który przed chwilą oglądałem to właśnie jej praca. Gdy przyszedłem do galerii następnego dnia, żeby kupić upatrzony wcześniej kafelek, pani już wiedziała że za kilka dni (bodajże 12 czerwca ubiegłego roku) miał być wernisaż wystawy prac Marioli Landowskiej Mona Lisa i inne w galerii CNAP, na który zresztą mnie zapraszała. Data wernisażu była jednak dniem mojego wylotu z Lizbony do Polski. Po powrocie oczywiście zapoznałem się z twórczością tej znakomitej (teraz już to wiem) malarki, odnalazłem jej profil na Facebooku oraz stronę internetową. Wiele obrazów, które og